Υπηρεσίες

Consulting & Execution

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Business & Marketing σε όλα τα επίπεδα, είτε σε μορφή project, είτε σε μορφή μηνιαίας συνεργασίας και υποστήριξης
  • Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Marketing για Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, βασισμένες στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας
  • Ένα εξωτερικό Τμήμα Marketing σε εταιρείες που δεν μπορούν να υποστηρίξουν ένα πλήρως στελεχωμένο τμήμα εσωτερικά
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Sustainability (ESG) και Καθοδήγηση για τη δημιουργία σχετικών Sustainability Reports

Στρατηγική Marketing

Συμβουλευτική & Καθοδήγηση σε Θέματα Στρατηγικής

Δημιουργία Ετήσιου Πλάνου Ενεργειών Marketing

Διαχείριση Marketing Budget

Strategy
Brand Line Icon

Στρατηγική και Διαχείριση Branding

Συμβουλευτική & Καθοδήγηση σε θέματα Branding

Δημιουργία Branded Υλικών | Εταιρικό Website/Eshop, Εταιρική Ταυτότητα, Λογότυπο, Storytelling, Κείμενα, κλπ

Δημιουργικά Concepts, Φωτογράφιση, Παραγωγή Βίντεο

Στρατηγική και Διαχείριση Social Media

Συμβουλευτική & Καθοδήγηση Στρατηγικής σε Social Media

Δημιουργία Μηνιαίων Πλάνων Social Media

Προγραμματισμός & Δημιουργία Αναρτήσεων

Δημιουργία Εικαστικών για Social Media

SOCIAL MEDIA
Public Relations Icon

Στρατηγική και Διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων

Συμβουλευτική & Καθοδήγηση Δημοσίων Σχέσεων

Σύνταξη & Αποστολή Δελτίων Τύπου

Influencers Marketing

Διοργάνωση Εταιρικής Εκδήλωσης

Στρατηγική και Διαχείριση Paid Media

Συμβουλευτική & Καθοδήγηση Στρατηγικής σε Paid Media

Στηήσιμο & Προγραμματισμός Καμπανιών Digital Ads

Διαχείριση Διαφημίσεων σε άλλα online & offline μέσα

Δημιουργία Εικαστικών Διαφήμισης

paid media, paid marketing icon vector
Corporate Social Responsibility Icon

Στρατηγική και Διαχείριση CSR & Sustainability (ESG)

Συμβουλευτική και Καθοδήγηση Sustainability (συμπεριλαμβ. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)

Δημιουργία Στρατηγικής Sustainability

Συντονισμός Ενεργειών & Reporting Sustainability

Consulting & Training

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διαχείρισης Social Media & Περιεχομένου για Brands & Εργαζoμένους

Καθώς τα κοινωνικά μέσα έχουν εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής, τα σεμινάρια αυτά προσφέρουν μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να εξοπλιστούν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες αποκτούν μια βαθιά κατανόηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων που προσφέρουν τα κοινωνικά μέσα, καθώς και την ικανότητα να αξιοποιούν αποτελεσματικά αυτά τα εργαλεία για την προώθηση του brand τους, την επικοινωνία με το κοινό και τη δημιουργία ενδιαφέροντος.

Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ψηφιακού Αλφαβητισμού για Εργαζομένους

Εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται ειδικά για τους εργαζομένους σε μια επιχείρηση, με κύριο στόχο να εξοικειώσουν τους εργαζομένους με τον ψηφιακό κόσμο, ώστε να βελτιωθεί η άνεση με την οποία χρησιμοποιούν και κατανοούν τεχνολογικά εργαλεία και ψηφιακές πλατφόρμες. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για τις συγκεκριμένες εργασιακές απαιτήσεις.

3d character of young businessman promoting mobile phone advertising

Email

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τηλέφωνο

Social Media

+30 210 832 2326

hello@beekings.gr

蓝白领英社交媒体icon
Simple Instagram Icon
Simple Facebook Icon